Reglement  OUD VELUWSE MARKT 2024 

Reglement  OUD VELUWSE MARKT 2024 

Hierbij willen wij u uitnodigen om u in te schrijven voor de Oud Veluwse Markt 2024.

Dit jaar wordt de markt georganiseerd op de donderdagen: 25 juli, 1, 8, 15 augustus van 10.00 tot 17.00 uur. Lees onderstaande informatie goed door.

Regels omtrent inschrijving:

 • Bijgaand inschrijfformulier invullen en retourneren via mail [email protected]
 • Pas als alle inschrijvingen binnen zijn, kunnen wij beoordelen of wij voor iedereen plaats hebben. Als er meer inschrijvingen zijn dan plaatsen, dan moeten wij helaas een aantal inschrijvingen laten vervallen.
 • Uw betaling dient voldaan te zijn voor 1 juli, dan pas heeft U recht op een plaats op de Oud Veluwse Markt.
 • U mag uitsluitend het door U aangegeven artikel ter verkoop aanbieden.
 • Wij proberen u dezelfde plaats als voorgaande jaren toe te delen, maar dit kunnen wij niet garanderen.
 • Z.s.m. brengen wij u op de hoogte of er een plaats voor u is.
 • De kosten voor een kraam van 4 meter is € 95,00 ex. BTW per donderdag.
 • De kosten voor een standplaats van 4 meter is € 75,00 ex. BTW per donderdag
 • Restitutie is niet mogelijk
 • Heeft u een grotere of kleinere plaats nodig dan wordt de prijs hierop aangepast.
 • De factuur wordt per mail verstuurd.
 • Door het gehele centrum moet een doorgang van 3,5 meter breedte vrij zijn voor de hulpdiensten. 

Indien wij niet aan deze gestelde eis voldoen, dan wordt onze vergunning direct ingetrokken. Aanwijzingen van de marktmeester of autoriteiten moeten dan ook direct en zonder discussie worden opgevolgd. Standhouders moeten zelf, met name degene die bijvoorbeeld met een tent of parasol werken, opletten dat de vereiste 3,5 meter tussen de overbuurman aanwezig is. Indien er door de gemeente een proces verbaal wordt opgemaakt, dan wordt dit verhaald op de betreffende standhouder(s).

 • Alle onderdelen van een kraam of standplaats, inclusief de te verkopen goederen en eventuele luifels of parasols, worden binnen de molgoten geplaatst.
 • Als u ter plekke eten bereidt, houdt u minimaal 2 meter afstand tot gebouwen en andere brandbare objecten. U zorgt voor een geschikt blusmiddel in de directe omgeving. 
 • Doorgangen van en naar winkels, woningen en andere panden mogen niet geblokkeerd worden. 
 • Alle auto’s moeten vóór 09.45 uur uit het centrum vertrokken zijn en mogen niet voor 17.00 uur het terrein weer op.
 • Indien u zich niet aan de regels houdt is de marktmeester gerechtigd om u van de markt te verwijderen.
 • U moet in gepaste Oud Veluwse kleding achter de kraam staan. Indien u niet in het bezit bent van Oud Veluwse kleding, dan kunt u dit aanschaffen via het informatiecentrum aan de Nieuwstraat 31 in Barneveld.
 • Er is geen parkeervoorziening voor de standhouders. U dient dit zelf te regelen. Kijk voor meer informatie over parkeren e.d. op de site www.oudveluwsemarkt.nl 
 • Er mogen GEEN  alcoholhoudende dranken worden verkocht, zowel voor directe consumptie als voor consumptie elders. Drinken (frisdrank of alcohol) verstrekken in blikjes is ook niet toegestaan.
 • Verkoop van wapens etc, en die geschikt zijn voor bedreiging en afdreiging geschikt zijn, mogen niet verkocht worden m.u.v. huishoudelijke artikelen (keukenmessen)
 • Er mag geen verankering worden aangebracht in de bestrating. 

    Microfoons, headsets en andere  geluidsversterkende middelen zijn niet toegestaan

 • Om 17.45 moet de kraam leeg zijn.
 • U bent verplicht uw eigen afval weer mee huiswaarts te nemen.
 • Er wordt geen branche bescherming toegepast, maar houden ons het recht toe om doublures te weren.

Namens de stichting Oud Veluwse Markt

Marktmeester  Rien Schueler  

06-42858982