Algemene bepalingen 2023

Algemene bepalingen voor deelnemers aan de 

Oud Veluwse Markt 2023

  1. De markt wordt gehouden van 10.00-17.00 uur. Het verkeer wordt uit het centrum geweerd van 09.45 -17.00. Om 17.45 uur moeten de kramen leeg zijn en de auto’s zo spoedig mogelijk worden verwijderd.
  2. Tijdens de marktdagen heeft de Stichting Oud Veluwse Markt de volledige beschikking over de straten in het centrum krachtens de vergunning afgegeven door het Gemeentebestuur van Barneveld. Indien u als winkelier, wenst deel te nemen aan de markt kunt u uieraard als eerste aanspraak maken op de huur van de standplaats(en) voor uw eigen pand. Indien u geen standplaats wenst te huren zal de ruimte voor uw pand aan een andere deelnemer verhuurd worden. Wij zijn hiertoe genoodzaakt om een aaneengesloten kramenmarkt te waarborgen. Natuurlijk zal de ingang van uw pand vrij gelaten worden en wel tot een maximale breedte van 1,5 meter. De ruimte voor uw pand die niet door u gehuurd wordt, kan aan een andere deelnemer verhuurd worden.
  3. De kosten per standplaats bedragen € 35,00 ex. 21% BTW per donderdag.
  4. Er kan alleen een standplaats gehuurd worden als u ook de jaarlijkse bijdrage,         € 75,00, ter dekking van de kosten van de OVM heeft betaald.
  5. De standplaats kan uitsluitend voor eigen gebruik en de verkoop van branche eigen artikelen worden gehuurd. Het beschikbaar stellen of onderverhuren van de standplaats aan derden is niet toegestaan.
  6. Het is niet toegestaan de luidsprekers van de geluidsinstallatie uit te schakelen. Mededelingen vanuit het Informatiecentrum moeten te allen tijde overal gehoord kunnen worden. Er mag geen eigen muziek ten gehore worden gebracht zonder de uitdrukkelijke toestemming van de marktmeesters. 
  7. Er mogen GEEN alcoholhoudende dranken worden verkocht, zowel voor directe consumptie als voor consumptie elders. Drinken (frisdrank of alcohol) verstrekken in blikjes is ook niet toegestaan.
  8. Het dragen van Oud Veluwse Kleding voor de verkopers(sters) achter de kraam is verplicht. Indien hier niet aan voldaan wordt, vervalt het recht op de standplaats. Het is zeer gewenst om ook in de winkels Oud Veluwse Kleding te dragen.
  9. Schade ontstaan aan kramen en of zeilen als gevolg van onzorgvuldigheid of nalatigheid zal op u verhaald worden!
  10. Aanwijzingen van de marktmeesters dienen ten alle tijd opgevuld te worden.

Tijdens de marktdagen is de marktmeester te bereiken via:

Rien Schueler :         06-42858982

Bij calamiteiten dient u te bellen met 0900-8844 (politie)

Indien er sprake is van levensbedreigende situaties  

dient u 112 te bellen.