Enquete OVM 2022

Beste ondernemers, 

Zoals iedereen wel weet heeft de Oud Veluwse Markt de laatste twee jaar niet plaats gevonden vanwege de corona pandemie.

En laten we wel wezen, het zou toch mooi zijn als dit in 2022 wel door kan gaan.

Het bezoekersaantal lag voorgaande jaren tussen de 100.000 en 120.000 bezoekers verdeeld over 6 markten. Niet iedereen heeft op de donderdag profijt van de vele bezoekers, echter, de toerist is in Barneveld geweest en laten we hopen dat ze op een andere dag terug komen om ons mooie centrum te bezoeken. We zetten die dag Barneveld Centrum wel op de kaart.

Met een aantal vrijwilligers hebben we de OVM tegen het licht gehouden en we zijn tot de conclusie gekomen dat enige verandering na ruim 50 jaar wel op zijn plaats is. Meer muziek, meer beleving. Vertrouwd Vernieuwend en Verbindend

Wij realiseren ons ook dat dit niet binnen een jaar haalbaar is. Daarom gunt de stichting zich vier jaar de tijd om dit in stappen te realiseren, om naar een nieuwe formule te groeien.

Graag zouden wij de goede dingen van de markt willen behouden, zoals: de optocht, boerenkapel, erfhuis, oude ambachten.

Aan elke donderdag willen we een ander thema koppelen. Denk aan: 

Educatief, Cultureel, Promotie maar vooral Plezier. Dus meer beleving.

 • Jan van Schaffelaar, kip en ei
 • Meer demonstraties oude ambachten
 • Kinderspelen, van vroeger tot nu
 • Klederdrachten van heel Nederland gecombineerd met boerenwagens
 • Muziek: van vroeger tot nu
 • Van Barneveldse bodem: diverse streekproducten

Enz. enz. enz.

Er valt zoveel te verzinnen om iedere donderdag een ander thema te geven, zodat het voor de toerist in de omgeving aantrekkelijk wordt om elke keer weer terug te komen.

Graag zouden wij de markt terug willen brengen naar 4 markten. Dit omdat het voor jullie, de ondernemer, is te overzien. En het kostenplaatje. Het inhuren van entertainment heeft een prijskaartje. Mocht deze opzet goed aanslaan, dan kunnen we altijd weer terug naar 6 markten.

Ook zouden wij de tijd van 10.00 tot 18.00 aan willen houden. De laatste jaren zagen we dat het pas echt druk werd na 13.00 uur en dat de mensen na 16.00 de markt werden afgeveegd.

Tot 18.00 uur is ook een beter tijdstip voor de horeca. Na de markt kan men blijven hangen op de vele terrassen.

De kramen en de grootste troep moet wel opgehaald worden. Maar de veegploeg willen we verhuizen naar de vrijdagmorgen. De terrassen en onze gasten moeten zo min mogelijk hinder ondervinden van de schoonmaak.

Dit zijn zomaar wat ideeën van onze kant. 

Om er achter te komen wat jullie, Barneveldse ondernemers, veranderd willen zien, hebben wij deze enquête opgesteld.

Graag jullie mening over het volgende:

OVM 6 donderdagen ja/nee

OVM 4 donderdagen ja/nee

Tijden 09.00 tot 16.00 ja/nee

Tijden 10.00 tot 18.00 ja/nee

Wil je dat het programma van de OVM veranderd? ja/nee

Elke week een ander thema toevoegen? ja/nee

De OVM kan alleen maar plaats vinden als hier een bijdrage van alle ondernemers wordt gevraagd. Helaas is dit evenement niet vanuit de reclamebelasting te bekostigen.

Wil jij zelf actief voor je winkel deelnemen aan de OVM? ja/nee

Ben jij bereid om een financiële bijdrage te leveren?

(afhankelijk van de hoogte van het bedrag) ja/nee

Welk nieuw element moet er volgens jou toegevoegd worden aan de OVM

Heb jij suggesties om bestaande organisaties of verenigingen samen te laten smelten op de OVM?

Graag suggesties, op- of aanmerkingen

Wat voor rol wil jij of kan jij betekenen binnen de OVM Denk daarbij aan:

denktank, bestuur, administratie, tekst schrijven, opslag, materiaal, sponsorteam, hand-en-spandiensten.

Graag suggesties, op- of aanmerkingen

Wat zijn wij vergeten maar wil je toch nog onder de aandacht brengen?

!!!!!ZEER DRINGENDE OPROEP!!!!!

We zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden. Ruim 39 jaar heeft Hans Soeterboek zich verdienstelijk gemaakt voor de OVM. Met het gedeeltelijk veranderen van de markt vond hij het een mooi moment om zijn boerenpet aan de wilgen te hangen.

We hebben inmiddels een waardige opvolger gevonden.

Jan Postuma heeft helaas wegens ziekte zijn werk als marktmeester neer moeten leggen. Ook hiervoor hebben we twee heren bereid gevonden om dit van Jan over te nemen.

Ook Janine van der Meij heeft te kennen gegeven dat zij het stokje van penningmeester over wilt dragen aan een nieuwe kandidaat. Janine heeft jarenlang de penningen van de OVM goed beheerd.

De functies die nog niet opgevuld zijn is die van penningmeester en secretaris.

Ben jij of ken jij iemand die een van deze twee functies op zich wilt nemen, 

meld je aan!!! Dit kan via [email protected]

Enquete OVM 2022

Beste ondernemers,

Zoals iedereen wel weet heeft de Oud Veluwse Markt de laatste twee jaar niet plaats gevonden vanwege de corona pandemie.

En laten we wel wezen, het zou toch mooi zijn als dit in 2022 wel door kan gaan.

Het bezoekersaantal lag voorgaande jaren tussen de 100.000 en 120.000 bezoekers verdeeld over 6 markten. Niet iedereen heeft op de donderdag profijt van de vele bezoekers, echter, de toerist is in Barneveld geweest en laten we hopen dat ze op een andere dag terug komen om ons mooie centrum te bezoeken. We zetten die dag Barneveld Centrum wel op de kaart.

Met een aantal vrijwilligers hebben we de OVM tegen het licht gehouden en we zijn tot de conclusie gekomen dat enige verandering na ruim 50 jaar wel op zijn plaats is. Meer muziek, meer beleving. Vertrouwd Vernieuwend en Verbindend

Wij realiseren ons ook dat dit niet binnen een jaar haalbaar is. Daarom gunt de stichting zich vier jaar de tijd om dit in stappen te realiseren, om naar een nieuwe formule te groeien.

Graag zouden wij de goede dingen van de markt willen behouden, zoals: de optocht, boerenkapel, erfhuis, oude ambachten.

Aan elke donderdag willen we een ander thema koppelen. Denk aan:

Educatief, Cultureel, Promotie maar vooral Plezier. Dus meer beleving.

 • Jan van Schaffelaar, kip en ei

 • Meer demonstraties oude ambachten

 • Kinderspelen, van vroeger tot nu

 • Klederdrachten van heel Nederland gecombineerd met boerenwagens

 • Muziek: van vroeger tot nu

 • Van Barneveldse bodem: diverse streekproducten

Enz. enz. enz.

Er valt zoveel te verzinnen om iedere donderdag een ander thema te geven, zodat het voor de toerist in de omgeving aantrekkelijk wordt om elke keer weer terug te komen.

Graag zouden wij de markt terug willen brengen naar 4 markten. Dit omdat het voor jullie, de ondernemer, is te overzien. En het kostenplaatje. Het inhuren van entertainment heeft een prijskaartje. Mocht deze opzet goed aanslaan, dan kunnen we altijd weer terug naar 6 markten.

Ook zouden wij de tijd van 10.00 tot 18.00 aan willen houden. De laatste jaren zagen we dat het pas echt druk werd na 13.00 uur en dat de mensen na 16.00 de markt werden afgeveegd.

Tot 18.00 uur is ook een beter tijdstip voor de horeca. Na de markt kan men blijven hangen op de vele terrassen.

De kramen en de grootste troep moet wel opgehaald worden. Maar de veegploeg willen we verhuizen naar de vrijdagmorgen. De terrassen en onze gasten moeten zo min mogelijk hinder ondervinden van de schoonmaak.

Dit zijn zomaar wat ideeën van onze kant.

Om er achter te komen wat jullie, Barneveldse ondernemers, veranderd willen zien, hebben wij deze enquête opgesteld.

Graag jullie mening over het volgende:

OVM 6 donderdagen ja/nee

OVM 4 donderdagen ja/nee

Tijden 09.00 tot 16.00 ja/nee

Tijden 10.00 tot 18.00 ja/nee

Wil je dat het programma van de OVM veranderd? ja/nee

Elke week een ander thema toevoegen? ja/nee

De OVM kan alleen maar plaats vinden als hier een bijdrage van alle ondernemers wordt gevraagd. Helaas is dit evenement niet vanuit de reclamebelasting te bekostigen.

Wil jij zelf actief voor je winkel deelnemen aan de OVM? ja/nee

Ben jij bereid om een financiële bijdrage te leveren?

(afhankelijk van de hoogte van het bedrag) ja/nee

Welk nieuw element moet er volgens jou toegevoegd worden aan de OVM

Heb jij suggesties om bestaande organisaties of verenigingen samen te laten smelten op de OVM?

 

 

Graag suggesties, op- of aanmerkingen

Wat voor rol wil jij of kan jij betekenen binnen de OVM Denk daarbij aan:

denktank, bestuur, administratie, tekst schrijven, opslag, materiaal, sponsorteam, hand-en-spandiensten.

Graag suggesties, op- of aanmerkingen

Wat zijn wij vergeten maar wil je toch nog onder de aandacht brengen?

Jan van Schaffelaar herleeft donderdag 4 aug

Jan van Schaffelaar herleeft donderdag 4 aug

komt u ook 4 aug !

Jan van Schaffelaar herleeft op deze dagen.
Er is een kampement vol interactie met kinderen waaronder een poppenkast ( 11uur uur & 14 uur ). Een uniek spel vindt plaats en reken ook op heus wapengekletter. De climax volgt einde van de dag rond de toren waar Jan van Schaffelaar zijn sprong maakte.
( riddershow 12 uu & 15 uur )
Gelijk ook maar even op de foto met Jan.

 

facebook1 facebook2 facebook3 facebook6 facebook5 facebook4

PERSBERICHT

PERSBERICHT 

Bijzondere thema’s en activiteiten  

OUD VELUWSE MARKT VIERT 50-JARIG BESTAAN  

Barneveld 30 juni 2016 – De Oud Veluwse Markt bestaat precies 50 jaar. De stichting Oud Veluwse Markt laat deze mijlpaal niet zo maar voorbij gaan. Met de organisatie van een openluchtmaaltijd voor alle Barnevelders wordt het startschot gegeven. Vervolgens zijn er deze zomer zes markten met speciale thema’s.

De Oud Veluwse Markt vindt vanaf 1966 zes donderdagen lang in de zomermaanden plaats in Barneveld. Het is niet zo maar een markt, het is een begrip. Mensen komen van heinde en verre. Op de nostalgische markt treft de bezoeker unieke optochten, bijzondere kraampjes, klederdracht, een Erfhuis op de platte kar, meer dan 30 oude ambachten, een kleedjesmarkt en folklore, muziek en dans aan. De Oud Veluwse Markt heeft al meer dan 1 miljoen bezoekers getrokken in haar hele geschiedenis. “Door de Oud Veluwse Markt is Barneveld zeer sterk op de kaart gezet. Het economische succes van ons dorp en onze ondernemers komt zeker mede door deze markten. Hierbij is de inzet van vrijwilligers van onschatbare waarde. Zó veel mensen achter de schermen zijn er elke zomer weer keihard mee bezig om er een feest van te maken. Zonder hen geen Oud Veluwse Markt”, zegt Hans Soeterboek – voorzitter van de Stichting.

In de unieke opzet, het aanbod én de verplichte klederdracht onderscheidt de Oud Veluwse Markt zich van andere jaarmarkten. Vanwege het 50-jarig bestaan mogen bezoekers dit jaar op nog veel meer extra’s rekenen (programma ook op: oudveluwsemarkt.nl).

Zat. 9 juli aftrap met bedankdag voor alle Barnevelders  

Een openlucht broodmaaltijd van de Stichting Oud Veluwse Markt voor álle Barnevelders om ze te trakteren en bedanken. De krentenwegge van 250 meter van Bakkerij De Vries moet tegelijk een record opleveren.

Do. 14 juli eerste markt – thema klederdracht 

De Oud Veluwse Markt en klederdracht zijn nauw met elkaar verbonden. Alle Nederlandse klederdrachten komen deze editie naar Barneveld: die van Urk en Zeeland tot die uit Volendam. Ook zijn er living statues en grote fotoborden opgesteld waar mensen een ‘selfie’ kunnen maken.

Do. 21 juli  – thema zang & dans    

Culturele dansers, dweilorkesten en de gezellige Boerenkapel laten Barneveld bruisen. Het Barneveldse Shantykoor treedt op en organiseert ‘n Barneveldse flash-mob. Iedereen mag inhaken ergens op één van de vier plekken in het centrum.

Do. 28 juli en do. 4 aug. – thema Jan van Schaffelaar  

Jan van Schaffelaar herleeft op deze dagen. Er is een kampement vol interactie met kinderen waaronder een poppenkast. Net zoals tien jaar geleden vindt het unieke Jan van Schaffelaar-spel plaats. Ridders en knechten laten hun wapengekletter horen en de climax volgt einde van de dag rond de toren waar Jan van Schaffelaar de sprong maakte.

Do. 11 aug. – thema streekproducten

Barneveld staat voor een streek met een groots aanbod ambachtelijke producten. Deelnemers lopen door het hele centrum en laten de bezoekers op één dag zelf kennismaken met verantwoorde streekproducten.

Do. 18 aug.  – thema Ballonfiësta

Het jaarlijkse Ballonfiësta is onlosmakelijk verbonden met Barneveld. Tijdens deze dag is er rond de toren een spektakel van alles wat met ballonvaren heeft te maken. Ook maken bezoekers kans op een gratis ballonvaart tijdens de Ballonfiësta (17 t/m 20 aug. 2016).

Expositie 50 jaar Oud Veluwse Markt  

In een halve eeuw historisch fotoarchief opgebouwd . Ook is de fiets van de markante veldwachter te bewonderen. Een bijzondere expositie van 1 juli t/m 20 augustus a.s. in Museum Nairac te Barneveld.