Enquete OVM 2022

Beste ondernemers, 

Zoals iedereen wel weet heeft de Oud Veluwse Markt de laatste twee jaar niet plaats gevonden vanwege de corona pandemie.

En laten we wel wezen, het zou toch mooi zijn als dit in 2022 wel door kan gaan.

Het bezoekersaantal lag voorgaande jaren tussen de 100.000 en 120.000 bezoekers verdeeld over 6 markten. Niet iedereen heeft op de donderdag profijt van de vele bezoekers, echter, de toerist is in Barneveld geweest en laten we hopen dat ze op een andere dag terug komen om ons mooie centrum te bezoeken. We zetten die dag Barneveld Centrum wel op de kaart.

Met een aantal vrijwilligers hebben we de OVM tegen het licht gehouden en we zijn tot de conclusie gekomen dat enige verandering na ruim 50 jaar wel op zijn plaats is. Meer muziek, meer beleving. Vertrouwd Vernieuwend en Verbindend

Wij realiseren ons ook dat dit niet binnen een jaar haalbaar is. Daarom gunt de stichting zich vier jaar de tijd om dit in stappen te realiseren, om naar een nieuwe formule te groeien.

Graag zouden wij de goede dingen van de markt willen behouden, zoals: de optocht, boerenkapel, erfhuis, oude ambachten.

Aan elke donderdag willen we een ander thema koppelen. Denk aan: 

Educatief, Cultureel, Promotie maar vooral Plezier. Dus meer beleving.

 • Jan van Schaffelaar, kip en ei
 • Meer demonstraties oude ambachten
 • Kinderspelen, van vroeger tot nu
 • Klederdrachten van heel Nederland gecombineerd met boerenwagens
 • Muziek: van vroeger tot nu
 • Van Barneveldse bodem: diverse streekproducten

Enz. enz. enz.

Er valt zoveel te verzinnen om iedere donderdag een ander thema te geven, zodat het voor de toerist in de omgeving aantrekkelijk wordt om elke keer weer terug te komen.

Graag zouden wij de markt terug willen brengen naar 4 markten. Dit omdat het voor jullie, de ondernemer, is te overzien. En het kostenplaatje. Het inhuren van entertainment heeft een prijskaartje. Mocht deze opzet goed aanslaan, dan kunnen we altijd weer terug naar 6 markten.

Ook zouden wij de tijd van 10.00 tot 18.00 aan willen houden. De laatste jaren zagen we dat het pas echt druk werd na 13.00 uur en dat de mensen na 16.00 de markt werden afgeveegd.

Tot 18.00 uur is ook een beter tijdstip voor de horeca. Na de markt kan men blijven hangen op de vele terrassen.

De kramen en de grootste troep moet wel opgehaald worden. Maar de veegploeg willen we verhuizen naar de vrijdagmorgen. De terrassen en onze gasten moeten zo min mogelijk hinder ondervinden van de schoonmaak.

Dit zijn zomaar wat ideeën van onze kant. 

Om er achter te komen wat jullie, Barneveldse ondernemers, veranderd willen zien, hebben wij deze enquête opgesteld.

Graag jullie mening over het volgende:

OVM 6 donderdagen ja/nee

OVM 4 donderdagen ja/nee

Tijden 09.00 tot 16.00 ja/nee

Tijden 10.00 tot 18.00 ja/nee

Wil je dat het programma van de OVM veranderd? ja/nee

Elke week een ander thema toevoegen? ja/nee

De OVM kan alleen maar plaats vinden als hier een bijdrage van alle ondernemers wordt gevraagd. Helaas is dit evenement niet vanuit de reclamebelasting te bekostigen.

Wil jij zelf actief voor je winkel deelnemen aan de OVM? ja/nee

Ben jij bereid om een financiële bijdrage te leveren?

(afhankelijk van de hoogte van het bedrag) ja/nee

Welk nieuw element moet er volgens jou toegevoegd worden aan de OVM

Heb jij suggesties om bestaande organisaties of verenigingen samen te laten smelten op de OVM?

Graag suggesties, op- of aanmerkingen

Wat voor rol wil jij of kan jij betekenen binnen de OVM Denk daarbij aan:

denktank, bestuur, administratie, tekst schrijven, opslag, materiaal, sponsorteam, hand-en-spandiensten.

Graag suggesties, op- of aanmerkingen

Wat zijn wij vergeten maar wil je toch nog onder de aandacht brengen?

!!!!!ZEER DRINGENDE OPROEP!!!!!

We zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden. Ruim 39 jaar heeft Hans Soeterboek zich verdienstelijk gemaakt voor de OVM. Met het gedeeltelijk veranderen van de markt vond hij het een mooi moment om zijn boerenpet aan de wilgen te hangen.

We hebben inmiddels een waardige opvolger gevonden.

Jan Postuma heeft helaas wegens ziekte zijn werk als marktmeester neer moeten leggen. Ook hiervoor hebben we twee heren bereid gevonden om dit van Jan over te nemen.

Ook Janine van der Meij heeft te kennen gegeven dat zij het stokje van penningmeester over wilt dragen aan een nieuwe kandidaat. Janine heeft jarenlang de penningen van de OVM goed beheerd.

De functies die nog niet opgevuld zijn is die van penningmeester en secretaris.

Ben jij of ken jij iemand die een van deze twee functies op zich wilt nemen, 

meld je aan!!! Dit kan via [email protected]

Oud Veluwse Markt   Veluws Vertrouwd en Verbindend

Oud Veluwse markt  

Veluws Vertrouwd en Verbindend

De 54ste editie van de Oud Veluwse Markt in Barneveld vindt na twee jaar weer plaats. 

Het is niet zo maar een markt, het is een begrip. Naast de bewoners van de omliggende dorpen, komen mensen van heinde en verre de folklore beleven. 

Op de nostalgische markt treft de bezoeker een unieke optocht, bijzondere kraampjes, klederdracht, een Boeren Erfhuis op de platte kar, meer dan 20 oude ambachten, een kleedjesmarkt, muziek en dans aan.

Vertrouwde elementen

Na twee jaar afwezigheid keert de Oud Veluwse Markt terug met het vertrouwde programma, waaraan extra amusement is toegevoegd. Wel zijn er twee belangrijke wijzigingen. We hanteren nieuwe “openingstijden” van 10:00 tot 17:30 om zo beter aan te sluiten bij de horeca. En het evenement vindt niet plaats op zes donderdagen, maar op vier donderdagen, namelijk op 28 juli, 4, 11, en 18 augustus. Op deze manier is de beschikbaarheid die we van onze vrijwilligers vragen meer in balans. 

Ook in het bestuur heeft er een vernieuwing plaatsgevonden. O.a. Martin de Blècourt is de huidige voorzitter en Rien Schueler is de nieuwe marktmeester.

Het bestuur neemt vier jaar de tijd om de Oud Veluwse Markt in de tijd mee te laten gaan om het evenement zo te waarborgen voor de toekomst. Dat doen we stap voor stap. De verbinding met de plaatselijke organisatie, het educatieve element en vooral het cultureel erfgoed is hiervoor de basis.  

Vaste vertrouwde onderdelen blijven. Naast 175 marktkramen, zijn er weer rond de twintig oude ambachten te bewonderen en te beleven, verspreid door Barneveld. Er wordt nieuw amusement aan toegevoegd o.a. de marskramer, goochelaar en de  poppenkast komt terug

De kleedjesmarkt blijft grotendeels ongewijzigd, dit is het onderdeel waar veel kinderen in contact komen met dit mooie evenement en zelf een zakcentje kunnen verdienen. Het is ieder jaar weer rennen voor je plekje.  

De deelnemers van de boerenoptocht “staan alweer te trappelen” om het cultureel erfgoed twee keer per marktdag te laten zien in het centrum. 

Volwassenen en kinderen, gekleed in kledij uit grootmoederstijd, lopen in een lange optocht door het centrum.

Onder meer antieke kinder- en poppenwagens, fietsen en muziekinstrumenten zijn te bewonderen in de optocht onder begeleiding van de Barre Blaozers die dit jaar weer de muzikale omlijsting verzorgen.

Volksdansen van grote allure zal dit jaar twee keer plaatsvinden namelijk 28 juli en 11 aug. op het Raadhuisplein

Het Boeren Erfhuis

Het Boeren Erfhuis vindt dit jaar één keer plaats en wel op donderdag 4 augustus. Niet alleen antiek mag ingebracht worden, ook vintage is meer dan welkom. We hebben een nieuwe marktmeester Thomas Bouw en notaris Monique de Jonge. De plaats is hetzelfde gebleven: achter Restaurant Het Schaap. Doe een bod bij het Boerenerfhuis. Eenmaal, andermaal…verkocht!

De Burgemeester 

Met de veldwachter voorop zal de optocht voor één keer stoppen op het Raadhuisplein Rond 10.45 waar burgemeester Jan Luteijn de Oud Veluwse markt toespreekt en dit evenement na twee jaar weer “officieel” opent.

De burgemeester zal dan ook een rondje meelopen over de markt om de marktkooplieden en de bezoekers te verwelkomen in Barneveld.

Marktkooplieden

De marktkooplieden staan vaak al generaties lang op de Oud Veluwse Markt. 

Dit Jaar staat Palingrokerij Dries van den Berg voor de 44ste keer op  een vaste pek bij de grote kerk. 

“Het voelt altijd als thuiskomen, als we de markt ’s ochtends op komen rijden; want we staan er al zo’n lange tijd”. Ook Peter, de zoon van Dries voelt zich helemaal thuis op de Oud Veluwse Markt.

De bezoekers van de markt weten de viskraam op de hoek bij de oude kerk, dan ook bijna geblinddoekt te vinden.

44 keer op de Oud Veluwse Markt is een uitzondering, maar menig marktkoopman/vrouw en oude ambacht staan ook al meer dan 20 jaar op de markt. Gelukkig schrijven ook nieuwe kraamhouders zich in voor de markt.

Oude ambachten

Ook dit jaar zijn de oude ambachten ruim vertegenwoordigd. 

Mandenvlechter, borstelmaker, spinnen, kantklossen, mutsen maaksters, boter karnen enz. enz.

Ambachten die eigenlijk niet verloren mogen gaan. Ook de Barneveldse musea staan op een centrale plek bij de toren om te laten zien wat Barneveld op cultureel gebied in huis heeft.

Vrijwilligers

Zonder vrijwilligers geen Oud Veluwse Markt.

Het economische succes van ons dorp en onze ondernemers komt zeker mede door deze markten.

Hierbij is de inzet van vrijwilligers van onschatbare waarde. Zóveel mensen achter de schermen zijn er weer keihard mee bezig geweest om er een feest van te maken. Zonder hen geen Oud Veluwse Markt.

Omdat we kunnen bouwen op enthousiaste vrijwilligers lukt het om dit evenement te organiseren, maar de zorg is er wel dat er veel vaste steunpilaren in de loop der tijd afscheid nemen.

Wij zijn daarom voor de komende jaren nog wel op zoek naar vrijwilligers die dit evenement niet verloren willen laten gaan. Wil jij ook deel vanuit maken van deze leuk “club” meld je aan op: [email protected] Er zijn verschillende functies en handjes nodig.

We hopen dat het publiek weer in grote getale naar Barneveld komt. 

Iedereen kijkt er weer reikhalzend naar uit.

Wij gaan er gewoon weer een gezellig feest voor jong en oud van maken.

Het gehele programma in te vinden op www.oudveluwesemarkt.nl

De Nieuwstraat, het Dijkje, het Raadhuisplein en de Jan van Schaffelaarstraat zijn onderdeel van het decor van de OUD VELUWSE MARKT.

Enquete OVM 2022

Beste ondernemers,

Zoals iedereen wel weet heeft de Oud Veluwse Markt de laatste twee jaar niet plaats gevonden vanwege de corona pandemie.

En laten we wel wezen, het zou toch mooi zijn als dit in 2022 wel door kan gaan.

Het bezoekersaantal lag voorgaande jaren tussen de 100.000 en 120.000 bezoekers verdeeld over 6 markten. Niet iedereen heeft op de donderdag profijt van de vele bezoekers, echter, de toerist is in Barneveld geweest en laten we hopen dat ze op een andere dag terug komen om ons mooie centrum te bezoeken. We zetten die dag Barneveld Centrum wel op de kaart.

Met een aantal vrijwilligers hebben we de OVM tegen het licht gehouden en we zijn tot de conclusie gekomen dat enige verandering na ruim 50 jaar wel op zijn plaats is. Meer muziek, meer beleving. Vertrouwd Vernieuwend en Verbindend

Wij realiseren ons ook dat dit niet binnen een jaar haalbaar is. Daarom gunt de stichting zich vier jaar de tijd om dit in stappen te realiseren, om naar een nieuwe formule te groeien.

Graag zouden wij de goede dingen van de markt willen behouden, zoals: de optocht, boerenkapel, erfhuis, oude ambachten.

Aan elke donderdag willen we een ander thema koppelen. Denk aan:

Educatief, Cultureel, Promotie maar vooral Plezier. Dus meer beleving.

 • Jan van Schaffelaar, kip en ei

 • Meer demonstraties oude ambachten

 • Kinderspelen, van vroeger tot nu

 • Klederdrachten van heel Nederland gecombineerd met boerenwagens

 • Muziek: van vroeger tot nu

 • Van Barneveldse bodem: diverse streekproducten

Enz. enz. enz.

Er valt zoveel te verzinnen om iedere donderdag een ander thema te geven, zodat het voor de toerist in de omgeving aantrekkelijk wordt om elke keer weer terug te komen.

Graag zouden wij de markt terug willen brengen naar 4 markten. Dit omdat het voor jullie, de ondernemer, is te overzien. En het kostenplaatje. Het inhuren van entertainment heeft een prijskaartje. Mocht deze opzet goed aanslaan, dan kunnen we altijd weer terug naar 6 markten.

Ook zouden wij de tijd van 10.00 tot 18.00 aan willen houden. De laatste jaren zagen we dat het pas echt druk werd na 13.00 uur en dat de mensen na 16.00 de markt werden afgeveegd.

Tot 18.00 uur is ook een beter tijdstip voor de horeca. Na de markt kan men blijven hangen op de vele terrassen.

De kramen en de grootste troep moet wel opgehaald worden. Maar de veegploeg willen we verhuizen naar de vrijdagmorgen. De terrassen en onze gasten moeten zo min mogelijk hinder ondervinden van de schoonmaak.

Dit zijn zomaar wat ideeën van onze kant.

Om er achter te komen wat jullie, Barneveldse ondernemers, veranderd willen zien, hebben wij deze enquête opgesteld.

Graag jullie mening over het volgende:

OVM 6 donderdagen ja/nee

OVM 4 donderdagen ja/nee

Tijden 09.00 tot 16.00 ja/nee

Tijden 10.00 tot 18.00 ja/nee

Wil je dat het programma van de OVM veranderd? ja/nee

Elke week een ander thema toevoegen? ja/nee

De OVM kan alleen maar plaats vinden als hier een bijdrage van alle ondernemers wordt gevraagd. Helaas is dit evenement niet vanuit de reclamebelasting te bekostigen.

Wil jij zelf actief voor je winkel deelnemen aan de OVM? ja/nee

Ben jij bereid om een financiële bijdrage te leveren?

(afhankelijk van de hoogte van het bedrag) ja/nee

Welk nieuw element moet er volgens jou toegevoegd worden aan de OVM

Heb jij suggesties om bestaande organisaties of verenigingen samen te laten smelten op de OVM?

 

 

Graag suggesties, op- of aanmerkingen

Wat voor rol wil jij of kan jij betekenen binnen de OVM Denk daarbij aan:

denktank, bestuur, administratie, tekst schrijven, opslag, materiaal, sponsorteam, hand-en-spandiensten.

Graag suggesties, op- of aanmerkingen

Wat zijn wij vergeten maar wil je toch nog onder de aandacht brengen?

Jan van Schaffelaar herleeft donderdag 4 aug

Jan van Schaffelaar herleeft donderdag 4 aug

komt u ook 4 aug !

Jan van Schaffelaar herleeft op deze dagen.
Er is een kampement vol interactie met kinderen waaronder een poppenkast ( 11uur uur & 14 uur ). Een uniek spel vindt plaats en reken ook op heus wapengekletter. De climax volgt einde van de dag rond de toren waar Jan van Schaffelaar zijn sprong maakte.
( riddershow 12 uu & 15 uur )
Gelijk ook maar even op de foto met Jan.

 

facebook1 facebook2 facebook3 facebook6 facebook5 facebook4

PERSBERICHT

PERSBERICHT 

Bijzondere thema’s en activiteiten  

OUD VELUWSE MARKT VIERT 50-JARIG BESTAAN  

Barneveld 30 juni 2016 – De Oud Veluwse Markt bestaat precies 50 jaar. De stichting Oud Veluwse Markt laat deze mijlpaal niet zo maar voorbij gaan. Met de organisatie van een openluchtmaaltijd voor alle Barnevelders wordt het startschot gegeven. Vervolgens zijn er deze zomer zes markten met speciale thema’s.

De Oud Veluwse Markt vindt vanaf 1966 zes donderdagen lang in de zomermaanden plaats in Barneveld. Het is niet zo maar een markt, het is een begrip. Mensen komen van heinde en verre. Op de nostalgische markt treft de bezoeker unieke optochten, bijzondere kraampjes, klederdracht, een Erfhuis op de platte kar, meer dan 30 oude ambachten, een kleedjesmarkt en folklore, muziek en dans aan. De Oud Veluwse Markt heeft al meer dan 1 miljoen bezoekers getrokken in haar hele geschiedenis. “Door de Oud Veluwse Markt is Barneveld zeer sterk op de kaart gezet. Het economische succes van ons dorp en onze ondernemers komt zeker mede door deze markten. Hierbij is de inzet van vrijwilligers van onschatbare waarde. Zó veel mensen achter de schermen zijn er elke zomer weer keihard mee bezig om er een feest van te maken. Zonder hen geen Oud Veluwse Markt”, zegt Hans Soeterboek – voorzitter van de Stichting.

In de unieke opzet, het aanbod én de verplichte klederdracht onderscheidt de Oud Veluwse Markt zich van andere jaarmarkten. Vanwege het 50-jarig bestaan mogen bezoekers dit jaar op nog veel meer extra’s rekenen (programma ook op: oudveluwsemarkt.nl).

Zat. 9 juli aftrap met bedankdag voor alle Barnevelders  

Een openlucht broodmaaltijd van de Stichting Oud Veluwse Markt voor álle Barnevelders om ze te trakteren en bedanken. De krentenwegge van 250 meter van Bakkerij De Vries moet tegelijk een record opleveren.

Do. 14 juli eerste markt – thema klederdracht 

De Oud Veluwse Markt en klederdracht zijn nauw met elkaar verbonden. Alle Nederlandse klederdrachten komen deze editie naar Barneveld: die van Urk en Zeeland tot die uit Volendam. Ook zijn er living statues en grote fotoborden opgesteld waar mensen een ‘selfie’ kunnen maken.

Do. 21 juli  – thema zang & dans    

Culturele dansers, dweilorkesten en de gezellige Boerenkapel laten Barneveld bruisen. Het Barneveldse Shantykoor treedt op en organiseert ‘n Barneveldse flash-mob. Iedereen mag inhaken ergens op één van de vier plekken in het centrum.

Do. 28 juli en do. 4 aug. – thema Jan van Schaffelaar  

Jan van Schaffelaar herleeft op deze dagen. Er is een kampement vol interactie met kinderen waaronder een poppenkast. Net zoals tien jaar geleden vindt het unieke Jan van Schaffelaar-spel plaats. Ridders en knechten laten hun wapengekletter horen en de climax volgt einde van de dag rond de toren waar Jan van Schaffelaar de sprong maakte.

Do. 11 aug. – thema streekproducten

Barneveld staat voor een streek met een groots aanbod ambachtelijke producten. Deelnemers lopen door het hele centrum en laten de bezoekers op één dag zelf kennismaken met verantwoorde streekproducten.

Do. 18 aug.  – thema Ballonfiësta

Het jaarlijkse Ballonfiësta is onlosmakelijk verbonden met Barneveld. Tijdens deze dag is er rond de toren een spektakel van alles wat met ballonvaren heeft te maken. Ook maken bezoekers kans op een gratis ballonvaart tijdens de Ballonfiësta (17 t/m 20 aug. 2016).

Expositie 50 jaar Oud Veluwse Markt  

In een halve eeuw historisch fotoarchief opgebouwd . Ook is de fiets van de markante veldwachter te bewonderen. Een bijzondere expositie van 1 juli t/m 20 augustus a.s. in Museum Nairac te Barneveld.