Enquete OVM 2022

Beste ondernemers, 

Zoals iedereen wel weet heeft de Oud Veluwse Markt de laatste twee jaar niet plaats gevonden vanwege de corona pandemie.

En laten we wel wezen, het zou toch mooi zijn als dit in 2022 wel door kan gaan.

Het bezoekersaantal lag voorgaande jaren tussen de 100.000 en 120.000 bezoekers verdeeld over 6 markten. Niet iedereen heeft op de donderdag profijt van de vele bezoekers, echter, de toerist is in Barneveld geweest en laten we hopen dat ze op een andere dag terug komen om ons mooie centrum te bezoeken. We zetten die dag Barneveld Centrum wel op de kaart.

Met een aantal vrijwilligers hebben we de OVM tegen het licht gehouden en we zijn tot de conclusie gekomen dat enige verandering na ruim 50 jaar wel op zijn plaats is. Meer muziek, meer beleving. Vertrouwd Vernieuwend en Verbindend

Wij realiseren ons ook dat dit niet binnen een jaar haalbaar is. Daarom gunt de stichting zich vier jaar de tijd om dit in stappen te realiseren, om naar een nieuwe formule te groeien.

Graag zouden wij de goede dingen van de markt willen behouden, zoals: de optocht, boerenkapel, erfhuis, oude ambachten.

Aan elke donderdag willen we een ander thema koppelen. Denk aan: 

Educatief, Cultureel, Promotie maar vooral Plezier. Dus meer beleving.

  • Jan van Schaffelaar, kip en ei
  • Meer demonstraties oude ambachten
  • Kinderspelen, van vroeger tot nu
  • Klederdrachten van heel Nederland gecombineerd met boerenwagens
  • Muziek: van vroeger tot nu
  • Van Barneveldse bodem: diverse streekproducten

Enz. enz. enz.

Er valt zoveel te verzinnen om iedere donderdag een ander thema te geven, zodat het voor de toerist in de omgeving aantrekkelijk wordt om elke keer weer terug te komen.

Graag zouden wij de markt terug willen brengen naar 4 markten. Dit omdat het voor jullie, de ondernemer, is te overzien. En het kostenplaatje. Het inhuren van entertainment heeft een prijskaartje. Mocht deze opzet goed aanslaan, dan kunnen we altijd weer terug naar 6 markten.

Ook zouden wij de tijd van 10.00 tot 18.00 aan willen houden. De laatste jaren zagen we dat het pas echt druk werd na 13.00 uur en dat de mensen na 16.00 de markt werden afgeveegd.

Tot 18.00 uur is ook een beter tijdstip voor de horeca. Na de markt kan men blijven hangen op de vele terrassen.

De kramen en de grootste troep moet wel opgehaald worden. Maar de veegploeg willen we verhuizen naar de vrijdagmorgen. De terrassen en onze gasten moeten zo min mogelijk hinder ondervinden van de schoonmaak.

Dit zijn zomaar wat ideeën van onze kant. 

Om er achter te komen wat jullie, Barneveldse ondernemers, veranderd willen zien, hebben wij deze enquête opgesteld.

Graag jullie mening over het volgende:

OVM 6 donderdagen ja/nee

OVM 4 donderdagen ja/nee

Tijden 09.00 tot 16.00 ja/nee

Tijden 10.00 tot 18.00 ja/nee

Wil je dat het programma van de OVM veranderd? ja/nee

Elke week een ander thema toevoegen? ja/nee

De OVM kan alleen maar plaats vinden als hier een bijdrage van alle ondernemers wordt gevraagd. Helaas is dit evenement niet vanuit de reclamebelasting te bekostigen.

Wil jij zelf actief voor je winkel deelnemen aan de OVM? ja/nee

Ben jij bereid om een financiële bijdrage te leveren?

(afhankelijk van de hoogte van het bedrag) ja/nee

Welk nieuw element moet er volgens jou toegevoegd worden aan de OVM

Heb jij suggesties om bestaande organisaties of verenigingen samen te laten smelten op de OVM?

Graag suggesties, op- of aanmerkingen

Wat voor rol wil jij of kan jij betekenen binnen de OVM Denk daarbij aan:

denktank, bestuur, administratie, tekst schrijven, opslag, materiaal, sponsorteam, hand-en-spandiensten.

Graag suggesties, op- of aanmerkingen

Wat zijn wij vergeten maar wil je toch nog onder de aandacht brengen?

!!!!!ZEER DRINGENDE OPROEP!!!!!

We zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden. Ruim 39 jaar heeft Hans Soeterboek zich verdienstelijk gemaakt voor de OVM. Met het gedeeltelijk veranderen van de markt vond hij het een mooi moment om zijn boerenpet aan de wilgen te hangen.

We hebben inmiddels een waardige opvolger gevonden.

Jan Postuma heeft helaas wegens ziekte zijn werk als marktmeester neer moeten leggen. Ook hiervoor hebben we twee heren bereid gevonden om dit van Jan over te nemen.

Ook Janine van der Meij heeft te kennen gegeven dat zij het stokje van penningmeester over wilt dragen aan een nieuwe kandidaat. Janine heeft jarenlang de penningen van de OVM goed beheerd.

De functies die nog niet opgevuld zijn is die van penningmeester en secretaris.

Ben jij of ken jij iemand die een van deze twee functies op zich wilt nemen, 

meld je aan!!! Dit kan via [email protected]

‘Frisse wind door oud spul’

Historische optocht Oud Veluwse Markt

‘Frisse wind door oud spul’

BARNEVELD De voorbereidingen voor de Oud Veluwse Markt (OVM) zijn alweer in volle gang. De verschillende commissies hebben hun mensen weer bijeengeroepen, achter de schermen is de OVM al gestart.

We hebben een winterstalling in het buitengebied waar de wagens, karren, en andere attributen staan waarmee in de historische optochten wordt gelopen, zegt Henk Vermeulen die zich al ruim 40 jaar inzet voor de OVM en zorgt dat de optocht op rolletjes loopt. Ze krijgen hier, indien nodig een opknapbeurt en we hebben hier een plek vrij gemaakt voor onze kledingcollectie. Door de bouwplannen achter Broekhuis mode was een verhuizing onvermijdelijk. Een mooie gelegenheid om ook eens een bezem door de garderobe te halen. De dames van de kleding zijn hier nu ook aan de slag.

Enkele door de wol geverfde dames doen een stap terug binnen de organisatie maar Gerjanne van Ee en Bep Viets zijn gelukkig nog wel beschikbaar voor raad en daad, zegt Francis Oevering die zich samen met Gerda Groeneveld inzet voor de kleding. We zorgen dat de garderobe er picobello bijhangt en dat iedereen die wil meelopen in de optocht een frisse set kan dragen. Ook gaan we alle informatie over de mutsen in kaart brengen. Bep Viets helpt nu nog volop mee maar we zoeken iemand waaraan zij haar kennis kan overdragen, en die tijdens de 4 donderdagen de juiste muts bij elk type ‘dracht’ zoekt. Het is fijn als je dan veel over mutsen weet of dat graag wil leren. Soms worden mutsen gewassen en hersteld, hiervoor hebben we ons vaste adres, er zijn weinig mensen die deze ambachtelijke klus nog kunnen klaren.

Het zou fijn zijn als iemand zich binnenkort meldt maar dat kan ook tijdens onze jaarlijkse OVM-informatieavond, welke dit jaar voor het eerst bij Muziekschool Barneveld aan het Theaterplein zal zijn. Op dinsdag 20 juni tussen 19.00 en 21.00 uur is iedereen welkom voor informatie rondom de OVM. We bespreken met de optochtlopers de kleding en de wagens, nieuwe vrijwilligers en medewerkers kunnen zich aanmelden. Naast vrijwilligers in de optocht zoekt de OVM ook versterking rondom de markt waarmee je vanaf 13 jaar een leuk zakcentje kan verdienen.

MEER INFORMATIE

De markdagen zijn op 25 juli, 1, 18 en 15augustus. De optochten gaan om 11.00 en 13.30 van start. Vooruitlopend aan de eerste optocht zal nog een moment komen om kleding uit te zoeken. Je hiervoor aanmelden en informatie opvragen kan via [email protected]